Myopie (ook bekend als bijziendheid) komt meestal voor op schoolleeftijd en is aan het toenemen.

Hoewel gemakkelijk gecorrigeerd door een bril of contactlenzen, kan het gevolgen hebben voor de gezondheid van het oog op de lange termijn als de verslechtering ongecontroleerd wordt toegestaan.

Het goede nieuws is dat recent onderzoek manieren oppert om het ontstaan van myopie te voorkomen of om de progressie te vertragen.

Deze korte enquête helpt u bij het vaststellen van risicofactoren voor de ontwikkeling van myopie en als uw kind al myoop is, krijgt u advies over het vertragen van verdere progressie.

Vooruitgang 17%

Hoe oud is uw kind?

Vooruitgang 33%

Is uw kind al myoop (draagt een bril om in de verte kijken)?

Vooruitgang 50%

Op welke leeftijd kreeg uw kind voor het eerst een bril vanwege myopie?

Vooruitgang 67%

Bent u myoop?

Vooruitgang 83%

Afgezien van schooluren, hoeveel tijd spendeert uw kind op korte afstand?

Vooruitgang 100%

Hoeveel tijd spendeert uw kind gemiddeld per dag buitenshuis, inclusief pauzes op school?